Historie

Sjørring Idræts- og Kulturcenters historie

 

Begyndelsen

Det første skridt til opførelse af en hal i Sjørring blev taget 11. oktober 1967 på et møde på daværende Sperring Kro. Her blev det besluttet at nedsætte et haludvalg, der skulle arbejde videre med sagen.

Efter en række møder i udvalget blev der i februar måned 1968 afholdt nyt offentligt møde - denne gang på Sjørringvold -, hvor haludvalget blev udvidet, og man besluttede at påbegynde en husstandsindsamling for at skaffe startkapital til opførelse af en mindre idrætshal med svømmesal. De samlede byggeomkostninger skønnedes at beløbe sig til hele 275.000 kr.

I løbet af de første fem dage herefter lykkedes det at indsamle ikke mindre end 100.000 kr. Herefter faldt tempoet lidt, men på den stiftende generalforsamling i den selvejende institution Sjørring-Hallen den 19. januar 1970 havde haludvalget dog opnået et samlet resultat på ikke mindre end 270.000 kr. Et imponerende resultat, der i nutidskroner vel svarer til i omegnen af 4-5 millioner kroner.

Undervejs i indsamlingsperioden voksede ambitionerne om halbyggeriets omfang i takt med det indsamlede beløb – og mere til. I 1968 var planen et samlet byggeri på 750 m2 og byggeomkostninger på 275.000 kr. Ved Sjørring-Hallens indvielse 19. juni 1971 var byggeriet vokset til 1300 m2 og omkostningerne til 1.768.000 kr. Bl.a. var både skydebaner, cafeteria og en udvidelse af selve hallen til fuld håndboldbanestørrelse kommet til.

 

Sjørring-Hallens indvielse 1971

Indvielsen af Thisted kommunes første idrætshal blev fejret med en kæmpefest med musik og optog gennem byen, en række taler af bl.a. daværende indenrigsminister H.C. Toft, halbestyrelsens første formand, Carlo Arvin og det lokale byrådsmedlem, Alfred Overgaard, korsang og en række gymnastikopvisninger mv. Og endelig om aftenen kæmpe fælles spisning med efterfølgende dans til det 6-mands store Society Band. Stoltheden i Sjørring var uden ende.

 

25-års jubilæum

I de efterfølgende år blev Sjørring-Hallen ramme om en imponerende række af begivenheder: Små og store idrætsevents, fester, halballer og en række forskellige kulturelle arrangementer.

Der var derfor god grund til at fejre hallens 25-års jubilæum i juni 1996 med bl.a. en hel uges komprimeret idrætsprogram og afsluttet med kæmpefest med Poul P.s 7-mandsorkester.

De første 25 år havde været en ubetinget succes: Fuld aktivitetsbelægning og sund økonomi, så det i 1978 havde været muligt at foretage en udbygning af de eksisterende bygninger med et stort klublokale, kontor, nye omklædningsrum mv.

 

Udvidelse og renovering 2005

Omkring årtusindskiftet opstod tanken om en betydelig udvidelse i sammenhæng med en forbedring af Sjørring skoles idrætsfaciliteter. I forsommeren 2004 var planerne nået så langt, at licitationsmaterialet til udvidelsen, der mere end fordoblede det samlede bygningsareal, kunne udsendes.

Samtidig gik man i gang med en ny storstilet husstandsindsamling, der denne gang indbragte i nærheden af 700.000 kr. Beløbet blev derefter suppleret med godt 2 millinoner fra Bygge-Anlægsfondet og Helsefondet og tilsagn fra Thisted kommune om medfinansiering af de resterende byggeomkostninger.

Derfor kunne man 28. maj 2005 indvi det stærkt udbyggede og gennemrenoverede Sjørring Idræts- og Kulturcenter med samlede byggeomkostninger på ca. 17 millinoner kroner. Nu rådede Sjørring over et helt moderne idræts- og kulturanlæg, ideelt beliggende direkte i forbindelse med Sjørring skole, Sjørring Fælled, Sjørring Rideskole,  busholdeplads og Sjørring stadion og tæt ved og Sjørring Børnehus.

Yderligere forbedringer i form af nye klublokaler til skytterne og en totalrenovering af svømmehalen er siden gennemført i hhv. 2011 og 2018.

 

Det moderne Sjørring Idræts- og Kulturcenter

Det tip-top moderne Sjørring Idræts- og Kulturcenter omfatter derfor i dag bl.a. 1 centerhal, 1 multihal, 1 fest- og konferencelokale, 2 møde- og klublokaler, skyttecenter, motionscenter, svømmehal, køkken og cafeteria, samt diverse omklædnings- og servicerum. I alt ca. 4.700 m2.  Komplekset anvendes bl.a. af lokalsamfundets beboere og en meget lang række foreninger, Sjørring Skole og en række af egnens virksomheder og organisationer til utallige formål, f.eks. møder, konferencer, klubarbejde, diverse idrætsgrene, kunstmesse, kursusvirksomhed, private- og foreningsfester, foredragsvirksomhed mv. Dagligt har centret gennemsnitligt 800-1000 brugere og f.eks. til større messer og stævner op til 2000 besøgende.

I den nærmeste fremtid forventes en forbedring af tilkørsels- og parkeringsforholdene omkring centret og en større kunstnerisk udsmykning.

 

Sjørring Idræts- og Kulturcenters bestyrelsesformænd gennem årene:

1970-1972: Carlo Arvin

1972-1974: Jens Vangsgaard

1974-1978: Kaj Kristensen

1978-1979: Karl Ejner Nielsen

1979-2000: Jens Vangsgaard

2000-2020: Knud Jørgensen

2020-       : Kaj Kristensen

 

Halinspektører:

1971-1976: Egon og Birgit Pedersen

1976-1980: Svend og Else Sørensen

1980-1990: Peter og Inger Olsen

1990-2002: Willy Nielsen

2002-2004: Jørgen Pedersen

2004-        : Karsten Sørensen