Sjørring Idræts- & Kulturcenter er røgfrit

pr. 1. august 2007

Bestyrelsen for Sjørring Idræts- & Kulturcenter har besluttet, at centeret pr. 1. august 2007 skal være røgfrit. Dette er besluttet dels for at standse problemet med et tilrøget cafeteria, dels naturligvis for at fremme sundheden blandt alle, som færdes i Sjørring Idræts- & Kulturcenter