Værdigrundlag og målsætning for

Sjørring Idræts- & Kulturcenter

 
Ved de her fremlagte tiltag og ved god daglig ledelse vil vi gerne fremstå som og inspirere til:
       
 
  • Et demokratisk hus hvor man føler sig velkommen, vedkommende og imødekommet.
  • Brugerne en del af huset.
  • Oplysende omkring hvad der foregår i huset, så man som bruger lettere kan tage del.
  • Styrke netværk og sociale relationer i lokalsamfundet.
  • De mange muligheder i huset, de fleksible rum og indretningen med cafeteriet liggende central med kig ud i aktivitets rummene giver mulighed for samvær på tværs af interesser, køn, familier og alder og det vil helt sikkert også præge oplevelsen i selve aktiviten.
  • Med huset vil vi gerne bygge bro over kultur og alderskløfter, skabe ny personlig udvikling og nye drømme.
  • Lydhørhed og lyst til samarbejde hen imod gode sportslige, kulturelle såvel festlige arrangementer, hvor der tages højde for en bæredygtig økonomi for brugeren såvel som for huset.
  • Vi vægter fællesskabet frem for individualismen og ønsker at der lægges vægt på samværet og kvaliteten i fællesskabet således at respekt og forståelse for andre mennesker bliver implicit. Forpligtigelse for andre menneskers velværd og velfærd.